Voorbereiding Landelijk Kennis examen Triage (LKT)

Voorbereiding Landelijk Kennis examen Triage (LKT)

In deze examentraining bereiden we deelnemers voor op het LKT door samen examens te oefenen en de vragen na te bespreken. 

Doelgroep en instroomeisen

Kandidaat triagisten

Trainingsduur

1 dagdeel