Website Logo

Agressietraining

Inleiding

In deze training leer je vormen van agressie en geweld herkennen en hier effectief op te reageren. Het maken van een goede inschatting van de mate van gevaar zorgt ervoor dat adequate hulpverlening kan worden gestart. Werken met de meldcode huiselijk geweld komt in deze training ook aan bod.

Doelgroep

  • HAP chauffeurs
  • Doktersassistenten
  • Verpleegkundigen
  • Triagisten

Onderwerpen

  • Vormen en impact van agressie en geweld
  • Taboedoorbrekend communiceren
  • Melden van (huiselijk) geweld

Aan het einde van training ontvang je een certificaat van DMC