Over ons

Visie

Visie op opleiden

Menselijk kapitaal bestaat uit kennis en vaardigheden waarover een mens beschikt en wordt vergaard via scholing. Zo vindt DMC dat investeren in menselijk kapitaal gelijk staat aan het investeren in de motivatie, betrokkenheid, professionaliteit en kwaliteit van haar medewerkers. Dit zijn tevens de kernwoorden van Dutch Medical Group en onder haar opererende werkmaatschappijen. Deze begrippen worden in de organisatie met hoofdletters geschreven en komen dan ook terug in de visie van Dutch Medical Group en DMC.

Visie op opleiden binnen Dutch Medical College

Dutch Medical College biedt medewerkers geaccrediteerde initiële scholingen aan die aansluiten bij hun mogelijkheden en interesses. Dit maakt mogelijk dat medewerkers gemotiveerd kunnen werken aan het onderhouden en ontwikkelen van hun (beroeps) competenties en talenten. DMC realiseert voor haar medewerkers een krachtige en veilige leeromgeving die gevarieerd, contextrijk, uitdagend en vooral didactisch onderbouwd is. Iedere medewerker werkzaam binnen Dutch Medical Group volgt scholing volgens de richtlijnen die zijn vastgesteld in deze scholingsgids. Onderwijs op maat en centraal stellen van de patiënt zijn daarbij de uitgangspunten. Er wordt verwacht dat de medewerker zelf het initiatief neemt in zijn opleiding en persoonlijke loopbaanontwikkeling. DMC zal de medewerker hierin faciliteren, ondersteunen en beoordelen.

Mogelijk ook interessant:
 

Broeder de Vries