Website Logo

Intervisie

Intervisie

Tijdens een intervisie sessie gaan we onder begeleiding en aan de hand van een zelf ingebracht gesprek (met leervraag) leren van elkaar. Alle aspecten die bij triage een rol spelen kunnen aan de orde komen.

Doelgroep en instroomeisen

Triagisten, doktersassistenten, verpleegkundigen

Trainingsduur

2 uur