Website Logo

Communicatie en beïnvloeding

Communicatie en beïnvloeding

Tijdens de training krijg je meer inzicht in je eigen communicatiestijl en die van anderen. We besteden aandacht aan hoe je in goed contact blijft met de patiënt of hulpvrager, ook als een gesprek dreigt te escaleren. Jouw praktijksituatie is ons uitgangspunt.

Doelgroep en instroomeisen

Triagisten, doktersassistenten, verpleegkundigen

Trainingsduur

1 dagdeel