Praktijkbegeleiding/werkbegeleiding

Praktijkbegeleiding/werkbegeleiding

Het inwerken, coachen en begeleiden van (nieuwe) medewerkers vraagt bepaalde competenties en kennis bij de werkbegeleider. Er zijn diverse leerstijlen en als begeleider wil je je werkwijze hier zo goed mogelijk op aansluiten. Vraagstukken als 'Hoe ga je om met weerstand?', 'Hoe kun je motiverend coachen?' en 'Hoe geef je goede feedback?' komen aan bod tijdens deze training.

Instroomeisen

Teamleiders en werkbegeleiders van (junior) triagisten

Trainingsduur

4 dagdelen

Incompany