Ijking voor auditoren

Ijking voor auditoren

Tijdens de ijking worden de resultaten van de vooraf beoordeelde gesprekken met de auditoren doorgenomen en besproken waar er normafwijkingen zijn. Hierbij wordt de overall score meegenomen en de gegeven feedback. Op basis van de resultaten wordt bepaald of de auditor voldoet aan de kwaliteitseisen Kernset Ineen. 

Doelgroep en instroomeisen

Gecertificeerde auditoren

Trainingsduur

1 dagdeel